Το μολύβι - Ματινα Κ. Καρελιωτη

2016-06-21 13:51

Μ΄ενα μολύβι παρασύρομαι

κι αφήνω σκούρα αποτυπώματα

θαρρείς,  ίχνη παράλληλης ζωής πως είναι...

 

Μ' ένα μολύβι παρασύρομαι

χαράσσω γράμματα ολοστρόγγυλα

θαρρείς, οι ήλιοι μου πως είναι...

 

Πάντα με ένα μολύβι παρασύρομαι!

Θαρρείς και η λευκή σελίδα που ζητά, εγώ να είμαι...

 

Ματίνα Κ. Καρελιώτη 21/6/2016