"ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΛΙΟΓΕΡΜΑ" Μπάμπης Γαλάνης

2016-06-16 09:58

Σ Υ Ν Α Ι Σ Θ Η Μ Α Τ Ω Ν    Λ Ι Ο Γ Ε Ρ Μ Α

 

Συναισθημάτων λιόγερμα

είναι  και ήρθες ξαφνικά,

μ’ ένα σου βλέμμα,  να φωτίσεις

τα μάτια της δακρυσμένης μου καρδιάς. !

 

Θεοσταλμένο δώρο,

ένιωσα την παρουσία σου,

κ’ ευθύς άνοιξα την κάμαρα

της παγωμένης μου ψυχής

για να το λάβω.

 

Φωτοβολίδα οι θύμησες

περάσανε μπροστά μου….

Και ΄γω  παιδί……,

 …..παιδί  αγνό, χαρούμενο

μονάχα στ’ αντίκρισμα σου !!

                                                              Μ.Γ

ΠΟΙΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΠΑΜΠΗ ΓΑΛΑΝΗ - ΣΑΡΩΝΙΔΑ