..

2017-10-02 22:00

Η θάλασσα μας, δεν είναι πια γαλάζια. Πήρε το χρώμα του θανάτου.

Η θάλασσα μας, δεν είναι πια αλμυρή. Πήρε την γεύση της πίκρας.

Η θάλασσα μας, δεν θα μας δροσίζει πια. Πήρε την όψη της φωτιάς.

Η θάλασσα μας, δεν θα μας ταξιδεύει πια.

Ακίνητα μένουν τα νερά της, απ' τα χιλιάδες πτώματα.